Regulamin

 

Wyposażenie wnętrz Soryks Piotr Sowiński
Numer Nip 6341073983
Numer Regon 277486628

Nazwa organu prowadzącego rejestr, do którego wpisana jest firma Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej www.firma.gov.pl

REGULAMIN

Każdy Klient/Konsument zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Sprzeczne lub uzupełniające warunki zleceniodawcy oraz ustalenia ustne są tylko wtedy wiążące jeśli zostały potwierdzone pisemnie.

Żaden z produktów w sklepie w myśl prawa polskiego nie jest ofertą handlową, a tylko informacją o cenie ostatniej sprzedaży danego towaru. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają nieścisłości lub błędów. Błędy w danych o produkcie nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o zamówieniu o kontakt z handlowcem, przesłanie zapytania na mail

Zastrzeżenie
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych wyrobów, nie pogarszających właściwości użytkowych i walorów estetycznych. Zdjęcia oferowanych produktów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. W szczególności z uwagi na różne ustawienia i właściwości ekranów urządzeń elektronicznych oraz specyfikę odwzorowywania kolorów przez różne programy umożliwiające wyświetlanie grafik (w tym zdjęć) a także subiektywny charakter postrzegania kolorów przez ludzi przedstawione w naszych serwisach kolory mają charakter orientacyjny - wizualizacja koloru oglądana na nawet najlepiej skalibrowanym urządzeniu (wyświetlaczu, monitorze komputerowym, telefonie itp.) nie będzie wierna kolorystycznie rzeczywistym kolorom produktów lub ich elementów.

Reklamacje związane z powyższymi zastrzeżeniami nie będą uwzględniane.

W przypadku ponowienia zamówienia taśm z nadrukiem klient przyjmuje do wiadomości bez zastrzeżeń, że:
- mogą wystąpić różnice w odcieniach zastosowanej kolorystyki nadruku.
- mogą wystąpić niewielkie różnice w wymiarach elementów graficznych (grafik, znaków, godeł, itp) w wymiarach napisów oraz w rozstawie wymienionych elementów.
- może być zastosowana taśma o innym splocie niż we wcześniejszym lub wcześniejszych zamówieniach.

W przypadku wykonania nadruku na taśmach, szczególnie na odcinkach dłuższych niż 3 mb występuje naturalny obwis taśmy - nie stanowi to podstawy do składania reklamacji.

Ceny
Wszystkie ceny są cenami netto. podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Asortyment wyrobów podlega stałemu powiększeniu i modernizacji w związku z czym podane ceny należy traktować jako orientacyjne i przed zamówieniem prosimy sprawdzić ich aktualność.

Terminy realizacji
Realizacja wszystkich zleceń odbywa się w jak najszybszym czasie. Uzgodnienia telefoniczne dotyczące dostaw towaru są niewiążące. Roszczenia odszkodowania za niewykonaną lub niezgodną z wcześniejszymi uzgodnieniami telefonicznymi dostawę są wykluczone, chyba, ze termin został uzgodniony pisemnie.

Transport - darmowa dostawa

Darmowa dostawa przy zakupie wszystkich kaset ściennych z taśmą odgradzającą.
Promocja obowiązuje do 30.06.2024 r.
 
Transport
Towar dostarczany jest na koszt odbiorcy

Koszty dostawy wyceniane są w trakcie składania zamówienia lub indywidualnie z naszym Działem Handlowym.
Towar wysyłany jest kurierem FEDEX, INPOST oraz KUENE-NAGEL.
Opłaty za wysyłkę towaru obowiązują wyłącznie na terenie Polski.

Kurier dostarcza przesyłki w terminie od 1 do 3 dni roboczych od nadania.
W przypadku posiadania umowy z inną firmą kurierską należy w zamówieniu podać jej nazwę oraz nr klienta.
Uwaga: Towar wysyłany innymi kurierami płatny na podstawie faktury Pro forma

Odroczony termin płatności dla jednostek budżetowych

Jeżeli dokonują Państwo zakupu jako jednostka budżetowa, możliwa jest płatność po otrzymaniu towaru i faktury VAT. Zamówienie zostaje wtedy wysyłane wraz z przelewową fakturą VAT z odroczonym terminem płatności na 14 dni. Zamówienie może zostać złożone przez Państwa na dwa sposoby:
1.
Złożenie standardowego zamówienia w sklepie internetowym z wybraną formą płatności "przedpłata" oraz dopiskiem w uwagach do zamówienia "Proszę o odroczony termin płatności". Zamówienie takie, po akceptacji przez sprzedawcę sklepu, zostanie zmienione na zamówienie z odroczonym terminem płatności i przekazane do realizacji. O zmianie formy płatności na "przelew 14 dni" zostaniecie Państwo poinformowani w formie mailowej.
2.
Wysłanie zamówienia mailem na adres: soryks@soryks.pl podając dane do faktury, adres wysyłki oraz określoną formą płatności (preferowany przez nas termin płatności to 14 dni).

Warunki płatności
- na podstawie Faktury Pro Forma
- przy odbiorze u kuriera
- Pay-U
- Imoje

Faktury
Faktury wysyłamy łącznie z towarem lub pocztą e-mail.

Gwarancja
Udzielamy rocznej gwarancji na nasze produkty.

Reklamacje
Zamawiający ma obowiązek sprawdzić dostarczony towar.
W przypadku stwierdzenia braków w towarze lub uszkodzeń towaru Kupujący winien zgłosić pisemnie wady, najpóźniej do 7 dni po otrzymaniu towaru.

UWAGA !
W przypadku odbioru paczek z oznaczeniem \"NIE PRZEWRACAĆ\", \"NIE RZUCAĆ PACZKĄ\"
PROSZĘ SPRAWDZIĆ ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI W OBECNOŚCI KURIERA. W RAZIE STWIERDZENIA USZKODZEŃ, SPORZĄDZIĆ PROTOKÓŁ SZKODY Z PODPISEM KURIERA. TYLKO WÓWCZAS REKLAMACJA MOŻE BYĆ UWZGLĘDNIONA

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń (pęknięć) należy sporządzić Protokół Szkodowy i niezwłocznie przesłać go na fax (032) 226 11 68.
Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń spowoduje utratę możliwości wymiany towaru na nowy.
Niedogodność ta związana jest z procedurą otrzymania odszkodowania od firmy przewozowej właśnie na podstawie Protokołu. Formularz protokołu posiada kurier. Otwarcie paczek następuje po wcześniejszym podpisaniu listu przewozowego.
Na Państwa żądanie kurier jest zobowiązany do obecności przy pierwszym rozpakowaniu paczek !!!

Zwroty

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego oraz Przedsiębiorcom z uprawnieniami Konsumenta w rozumieniu art. art. 385[5] Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, po złożeniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z zamówionym produktem bądź produktami. Oświadczenie należy wysłać na adres: Wyposażenie Wnętrz SORYKS Piotr Sowiński, ul.Wyzwolenia 14, 43-190 Mikołów lub mailem na adres: soryks(at)soryks.pl.
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie przesyłki.
Dla zachowania obowiązującego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na podane w punkcie 1. adresy. Oświadczenie kupującego może być złożone na formularzu odstąpienia od umowy (wzór – załącznik 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
Wyłącza się możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
Zwrot produktu lub produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, na adres: SORYKS Piotr Sowiński ul.Wyzwolenia 14, 43-190 Mikołów.
3. Zwracany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawieniami Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak możliwości uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi konsument.
4. Zwrot może zostać przyjęty wyłącznie w przypadku, gdy produkt nie był przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta w jakikolwiek sposób używany, naruszony, uszkodzony, próbowany itp.
Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
5. W przypadku przyjęcia zwrotu towaru, zwrot płatności (w tym koszt dostarczenia towaru) zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.
6. W przypadku zwrotu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta części produktów objętych zamówieniem zwrócona zostanie mu kwota odpowiadająca jedynie wartości produktów zwróconych.
7. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Nadruki
Zleceniodawca ma obowiązek sprawdzenia przesłanych do korekty projektów i wstępnych nadruków. Odpowiedzialność za formę nadruku przechodzi na zamawiającego w momencie przesłania pisemnej akceptacji projektu lub wstępnego nadruku przez zamawiającego.
Wykonawca odpowiada za błędy spowodowane usterkami technicznymi w procesie produkcyjnym.
Przy kolorowej reprodukcji (przeniesieniu pliku na maszynę drukarską) niewielkie odchylenia od kolorów wzorcowych nie jest podstawą do reklamacji.
Odstąpienie przez Zleceniodawcę od potwierdzenia projektu bądź korekty projektu nadruku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonanie nadruku bez jego akceptacji. Reklamacje z takim przypadku nie będą uwzględniane.
W przypadku określenia kolorów w palecie kolorystycznej innej niż wymagana, reklamacje w tytułu niezgodności wydruku z oczekiwaniami Zleceniodawcy nie będą uwzględniane.
W przypadku nie zastosowania warunków technicznych jakim powinny odpowiadać pliki oraz/lub elementy graficzne będą doliczone koszty związane z pracami studia graficznego w celu przygotowania pliku oraz/lub elementów graficznych do wykonania odpowiedniej jakości nadruku.

Ochrona danych osobowych
W przypadku korzystania lub konieczności zarejestrowania się w naszych serwisach (np. w celu dokonania zakupów) może być niezbędne podanie niektórych danych osobowych w odpowiednim formularzu.
Dane wymagane są wyłącznie do prawidłowego przeprowadzenia procesu zakupu naszych produktów bądź usług. Informacje, które należy podać to: pełna nazwa Firmy, adres, numer NIP, imię i nazwisko osoby zamawiającej (bądź kontaktowej), numer telefoniczny osoby kontaktowej (bądź zamawiającej).
W odpowiednich formularzach pola, które obowiązkowo muszą być wypełnione, są oznaczone.
Niepodanie wymaganych danych może uniemożliwić korzystanie z naszych serwisów internetowych.
Firma Soryks zobowiązuje się do wykorzystywania danych Zleceniodawcy tylko do realizacji wzajemnych transakcji bez możliwości przekazywania ich osobom trzecim.
Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.slupkisklep.pl poświęconej polityce prywatności.

Pozostałe informacje
Wszystkie wyroby chromowane przeznaczone są do użytku w pomieszczeniach o normalnej wilgotności.
W przypadku zamówienia niestandardowych wyrobów prosimy dołączyć informacje w postaci rysunku, szkicu lub zdjęcia (w miarę możliwości z wymiarami) drogą e-mailową lub faksową.

Prawa autorskie
Zastrzegamy sobie prawa do własności naszych ofert, projektów, zdjęć.
Bez naszej zgody nie wolno udostępnić ich osobom trzecim.
Na towarach firmy Soryks może zostać umieszczony w odpowiedniej formie znak identyfikacyjny.